about us

[EN]

The Accounting and Tax Advisory Office of Cristina Alexandrescu, a member of the Body of Chartered Accountants and Authorized Accountants of Romania and of the Chamber of Tax Consultants, was established in 2015, providing assistance mainly to the businesses in the initiation phase.

Whether we are talking about “startup business” or “freelancers”, the starters in the business field are the most vulnerable to risks, the causes being most likely the lack of experience and lack of professional assistance.

The encouragement of startups through specific policies has led recently both to their development and to the entrance on markets of a growing number of new and feasible business ideas, which, once being put into practice by their initiators, have helped on creation of new products, new jobs and continue to bring their own contribution to the economic development, despite the barriers forced by the current legal framework.

With more than 10 years of previous experience in accounting and tax advisory, we provide high-quality services and the necessary support for the entities to avoid the negative consequences arising from failures or misapplication of accounting and tax legislation, as the lack of predictability of the regulatory framework continues to be an important issue of the Romanian tax system.

Our customers carry out activities of manufacturing, trade, services in the most various fields; they are companies, freelancers / professions or non-profit organizations.

Our portfolio includes professional accounting services, tax advisory, legal services, HR administration and payroll service.

If you have started or plan to start a business, we are pleased to offer you our full support.

If you have started a business some time ago and you think you need our services, feel free to use our contact information. Even if we are dedicated to startups, it doesn’t mean we will neglect you, or that we will not make all the effort to ensure you’ll receive the best service.

If you have accessed this page just for curiosity, you can contact us in order to keep up-to-date with the latest news.

***

[RO]

Cabinetul individual de consultanță fiscală și contabilitate Cristina Alexandrescu, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și al Camerei Consultanților Fiscali, a luat ființă în anul 2015, acordând asistență preponderent afacerilor aflate în faza de inițiere.

Fie că vorbim de „startup business” sau de  „freelanceri”, debutanții în afaceri sunt cei mai vulnerabili în fața riscurilor, cauzele fiind, cel mai adesea, lipsa de experiență și lipsa de asistență de specialitate.

Încurajarea startup-urilor prin politici specifice a condus , in ultimii ani, la dezvoltarea acestora și la apariția pe piață a unui număr tot mai mare de idei noi și fezabile de afaceri care, odata puse în practică de către inițiatorii lor, au ajutat la crearea de noi produse, de noi locuri de muncă și continuă să contribuie la dezvoltarea economică, în ciuda unor bariere impuse de legiuitor prin cadrul normativ actual.

Cu peste 10 ani de experieță în contabilitate și consultanță fiscală, oferim servicii de înaltă calitate și suportul necesar întreprinderilor pentru a evita consecințele negative ce apar în urma neaplicării sau a aplicării defectuoase a legislației contabile și fiscale, în contextul în care lipsa de predictibilitate a cadrului normativ continuă să reprezinte o problemă importantă a sistemului fiscal românesc.

Clienții noștri desfășoară activități de producție, comerț, prestări servicii în cele mai variate domenii și sunt societăți comerciale, persoane fizice autorizate/profesii liberale sau persoane juridice fără scop patrimonial.

Portofoliul nostru include serviciile profesionale de contabilitate, consultanță fiscală, servicii juridice, administrare de resurse umane și salarizare de personal.

Daca ați pornit sau dacă intenționați să porniți o afacere, suntem încântați să vă oferim întreg suportul nostru.

Dacă ați pornit de ceva timp o afacere și considerați că aveți nevoie de serviciile noastre, nu ezitați să folosiți datele noastre de contact. Chiar dacă dedicăm activitatea startup-urilor, nu înseamnă că vă vom neglija, sau că nu vom depune întreg efortul pentru ca dvs. să beneficiați de cele mai bune servicii.

Dacă ați accesat această pagină din curiozitate, ne puteți contacta pentru a fi la curent cu ultimele noutăți.