hr & payroll

[EN]

Working with people comes with many difficulties and it’s highly important to keep both parts safe. So, we provide:

 • assistance in labor law
 • preparation of individual labor contracts, addendum, terminations, submission of the General Register of Employees’ Evidence
 • administration of employees’ files
 • wage calculation services and payroll preparation
 • preparation and submission of the nominal statements regarding the insured employees
 • preparationand modification of internal regulations
 • assistance during the negotiation of labor conflicts
 • participationin negotiations and drafting of collective labor agreements
 • assistance during the inspections performed by the Territorial Labor Authorities
 • preparation of statistical reports

***

[RO]

Lucrul cu oameni vine însoțit de multe dificultăți și siguranța ambelor părți este extrem de importantă. De aceea, furnizăm:

 • asistență în domeniul legislației muncii
 • întocmirea contractelor individuale de muncă, a actelor adiționale, a deciziilor de încetare, transmiterea Registrului General de Evidență a Salariaților
 • administrarea dosarelor de personal
 • servicii de calcul salarii și întocmirea statelor de plată
 • întocmirea și depunerea declarațiilor nominale privind evidența persoanelor asigurate
 • întocmirea și modificarea regulamentelor de ordine interioară
 • asistență pe parcursul negocierii conflictelor de muncă
 • participare la negocieri și redactarea contractelor colective de muncă
 • asistență pe perioada controalelor efectuate de Inspectoratele Teritoriale de Muncă
 • întocmirea raportărilor statistice