other service

[EN]

Our office provides assistance for registration and authorization of companies and freelancers, and also for modification of their registration documents:

 • registration and authorization of companies and freelancers
 • registration of various changes in the memorandum of association: the increase of shared capital, transfer of shares, the change of headquarter, extension of duration, change of administrator, change of activities, other mentions regarding the associates, secondary offices, etc.
 • registration of changing the name of the company
 • fusions, divisions, liquidation of companies
 • preparation of the necessary documents for modification of memorandum of association of a company: updated memorandum of association, decisions of General Assembly of Associates, addendums
 • assistance and representation at the Trade Registry Office

At request, we may intermediate legal services, translation services or notary services, we may provide secretarial services, we can make payments for you and maintain the relationship with credit institutions. We can also provide outsourced administration and business management services for Romanian and foreign investors and, if you wish to buy another business, we can help by providing due diligence service.

***

[RO]

Biroul nostru furnizează asistență privind înregistrarea și autorizarea companiilor și a persoanelor fizice, dar și privind modificarea documentelor de funcționare:

 • înregistrarea și autorizarea funcționării societăților comerciale
 • înregistrarea modificarilor diverse ale actului constitutiv: majorare capital social, cesiuni de părți sociale, schimbare sediu, prelungire durata funcționare, schimbare administrator, schimbare obiect activitate, alte mențiuni cu privire la asociați, sedii secundare, etc.
 • schimbare denumire societate
 • fuziuni, divizări, lichidări ale societăților comerciale
 • redactarea documentelor necesare în vederea modificării actelor constitutive ale societății: act constitutiv actualizat, hotărâre AGA, acte adiționale.
 • consiliere și reprezentare în fața Oficiului Registrului Comerțului

La cerere, putem intermedia servicii juridice, de traduceri sau notariale, putem furniza servicii de secretariat, putem efectua plăți și menține relația cu instituțiile de credit. De asemenea, putem acoperi externalizarea serviciilor de administrare și managementul afacerilor pentru investitori români și străini și, în cazul intenției de achiziție a unei noi afaceri, putem asigura partea ce ține de due diligence.